Lekarze_BabyEye

Pediatra, lekarz rodzinny czy lekarz pierwszego kontaktu?

Jeśli chcesz umówić dziecko do lekarza, podczas rejestracji musisz zdecydować do jakiego lekarza się wybierasz. Właściwym wyborem w przypadku dzieci będzie z pewnością pediatra. Może się jednak zdarzyć, że terminy, które Cię interesując nie są aktualnie dostępne. Czy możesz zatem skorzystać z wizyty u lekarza medycyny ogólnej lub lekarza rodzinnego? A może lepszym będzie nasz lekarz pierwszego kontaktu? W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić podstawowe różnice w tym zakresie.

Pewne zamieszanie związane z tym jakiego lekarza mamy szukać, mogą wynikać z istniejących świadczeń w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Zanim jednak opiszemy sobie zadania jakie pełnią tu poszczególni lekarze, musimy opisać po krótce strukturę systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Przypomnienie o POZ

Co to jest POZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) to element naszego systemu opieki zdrowotnej. Jest on jednym z wielu świadczeń gwarantowanych przygotowanych dla obywateli przez Ministerstwo Zdrowia (pozostałe to między innymi: leczenie szpitalne, opieka ambulatoryjna, ratownictwo medyczne, lecznictwo uzdrowiskowe itd.)  POZ (jak i pozostałe świadczenia) działa w oparciu o model ubezpieczeniowy tj. z założenia opieka lekarska dostępna jest bez dodatkowych opłat dla wszystkich osób odprowadzających składkę zdrowotną do ZUS. W praktyce, do weryfikacji możliwości skorzystania przez Ciebie z opieki w POZ wystarczy, że posiadasz przy sobie dowód osobisty.

Ważniejsze informacje o działaniu POZ

Jeśli jesteś osobą ubezpieczoną, masz zatem prawo do korzystania z Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Jaki jest zakres tej opieki? Standardowo zakres obejmuje trzy obszary:

Świadczenia POZ, z których możesz korzystać w dni robocze w godzinach od 8 rano do 18 wieczorem,

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki , z których możesz korzystać w godzinach od 18 wieczorem do 8 rano kolejnego dnia oraz w dni wolne od pracy (całodobowo),

Profilaktyka opieki nad dziećmi i młodzieżą w placówkach nauczania, z których mogą korzystać Twoje dzieci w szkołach, w godzinach zgodnych z otwarciem szkół.

Z usług jakich lekarzy korzystać

Struktura w systemie POZ

Z założenia struktura systemu świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej (z wyłączeniem nocnej i świątecznej opieki oraz profilaktyki w placówkach nauczania) obejmuje: Lekarza POZ, Pielęgniarkę POZ i Położną POZ. Oznacza to, że placówka, która świadczy usługi w ramach opieki, musi umożliwiać nam dostęp do tych wszystkich trzech grup zawodowych. Podstawowym ogniwem w systemie, jest lekarz POZ. Lekarz ten jest przypisywany do pacjenta imiennie na podstawie wyboru dokonanego przez pacjenta. Od tego momentu jest on naszym lekarzem pierwszego kontaktu. Czyli to on koordynuje wszelkie działanie związane z naszym leczeniem. Oprócz lekarza POZ, możemy również wybrać imiennie pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej. Co ważne, możemy to zrobić zarówno u tego samego świadczeniodawcy (czyli w tej samej placówce, w której wybraliśmy lekarza pierwszego kontaktu) ale równie dobrze wybrać ich możemy u różnych świadczeniodawców. Zwracamy uwagę, że do tej pory mówimy jedynie o grupach zawodowych (lekarz, pielęgniarka i położna) oraz funkcji lub też roli jaką dana osoba pełni w systemie (funkcja: lekarz pierwszego kontaktu). Nie ma tu jednak w ogóle mowy o konkretnej specjalizacji lekarzy.

Zmiana lekarza pierwszego kontaktu

No dobrze, co jednak zrobić, gdy mamy pewne wątpliwości co do wybranego przez nas lekarza pierwszego kontaktu. Przecież, wyboru tego dokonujmy trochę na wyczucie lub ewentualnie zbierając opinie innych osób. W takim przypadku twórcy systemu umożliwiają nam zmianę lekarza pierwszego kontaktu bezpłatnie jednakże nie częściej niż trzy razy w roku (od zasady tej istnieją pewne wyjątki, jak np. zmiana miejsca Twojego zamieszkania, która nie jest wliczana w ten limit). Zmiany lekarza dokonać należy w sposób pisemny, składając odpowiednią deklarację bezpośrednio w przychodni, w której urzęduje nasz upatrzony nowy lekarz pierwszego kontaktu (deklarację możecie pobrać ze strony Ministerstwa Zdrowia).

Który lekarz do czego

Lekarz pierwszego kontaktu

Wiemy już zatem, że lekarz pierwszego kontaktu to nasz wybrany lekarz POZ oraz, że jest to funkcja jaką pełni dany lekarz w systemie opieki zdrowotnej. Kogo dokładnie możemy sobie wybrać na naszego lekarza pierwszego kontaktu? Ustawa dopuszcza jedynie określone specjalizacje lekarskie (co najmniej I stopnia), które mogą być łączone z lekarzem POZ. Są to: medycyna ogólna, medycyna chorób wewnętrznych oraz pediatra. Lekarzem POZ może być również lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych lub pediatrii.

Lekarz rodzinny

Jest to potoczna nazwa stosowana do określania lekarzy posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty medycyny rodzinnej.  Często nazywani są specjalistami od wszystkiego, którzy muszą znać wytyczne diagnozowania i leczenia większości najczęstszych chorób. Zakres specjalizacji w obszarze leczenia dzieci i noworodków obejmuje między innymi: zagadnienia prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci, zagadnienia patologii noworodków czy zagadnienia chorób metabolicznych i genetycznych uwarunkowań. Lekarze rodzinni posiadać też muszą wiedzę z zakresu poradnictwa planowania rodziny, fizjologii ciąży i porodu oraz zagadnień ginekologii.

Lekarz ogólny

Jest to potoczna nazwa (lub też raczej była) stosowana do określania lekarzy posiadających specjalizację w zakresie medycyny ogólnej. Obecnie praktycznie już nie nauczana i bardzo rzadko spotykana specjalizacja, jedynie u lekarzy w starszym wieku. Mówi się, że medycyna rodzinna zastąpiła medycynę ogólną.

Pediatra

Lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty pediatrii.  Zakres specjalizacji w obszarze leczenia dzieci i noworodków jest dużo bardziej rozbudowany niż w poprzednich specjalizacjach i dodatkowo obejmuje cały ogrom umiejętności przeprowadzania badań oraz dokonania ich analizy. Dodatkowo pediatra posiadać będzie praktyczne umiejętności w zakresie pielęgnacji noworodków, poradnictwa dotyczącego karmienia dzieci, snu u dzieci, kwalifikowania dzieci do szczepień ochronnych, określania zdrowotnej gotowości szkolnej lub też pełnej oceny poziomu wzrastania i dojrzewania dzieci. Nie sposób wyszczególnić tu wszystkich obszarów, więc przyjmijmy, że są to chodzące encyklopedie dotyczące leczenia dzieci wraz z praktycznymi umiejętnościami wykorzystania tej wiedzy.

Internista

Nazwa stosowana w stosunku lekarzy posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. Zakres specjalizacji w obszarze leczenia dzieci i noworodków będzie tu okrojony, stąd też interniści z zasady nie przyjmują małych dzieci. Wymagana znajomość oraz posiadane umiejętności obejmują obszary takie jak: intensywna opieka medyczna, kardiologia, pulmonologia, endokrynologia, diabetologia, gastroenterologia, nefrologia czy hematologia oraz choroby zakaźne. Z pewnością jest to lekarz o doskonałych kompetencjach dla leczenia mam i ojców.

Posty powiązane: Recenzja aplikacji rodzinnej na telefon do umawiania wizyt u lekarza.