LogPump_BabyEye.pl

Log Pump, aplikacja wspierająca odciąganie pokarmu

Są sytuacje, kiedy nie możesz karmić z piersi i jesteś zmuszona do korzystania z laktatora. Może to być wynikiem konieczności przechowywania jakiejś ilości pokarmu, osłabionej laktacji lub też nieskutecznego zasysania się dziecka. Niezależnie od przyczyny, po zakupie odpowiedniego laktatora przychodzi czas na kontrolowane odciąganie pokarmu. W systematycznym archiwizowaniu danych związanych z odciąganym pokarmem, pomoże Ci aplikacja mobilna „Log Pump”.

Log Pump

Log pump - odciąganie pokarmu - ikonkaDziennik odciągania pokarmu Log Pump to aplikacja mobilna wspierająca mamy, które z różnych przyczyn nie karmią bezpośrednio z piersi. Po wejściu w aplikację, użytkownik od razu znajduje się w ekranie dziennika odciągania i ma tu do wyboru kilka funkcji z górnego paska. Dostępne są tu: alarm przypominający o odciąganiu pokarmu, informacja o ostatnim odciąganiu pokarmu, zegar pozwalający mierzyć czas odciągania oraz kreator do tworzenia kolejnych wpisów do dziennika. Wspomniany kreator reprezentowany jest za pomocą znaku „+”, po którego wciśnięciu możliwe jest utworzenie kolejnego zapisu o odciąganiu pokarmu (tzw. rekordu).  Z zapisywanych rekordów tworzony jest wykres słupkowy, na którym wizualizowana jest ilość pokarmu odciąganego w danym dniu oraz czasy odciągania. Aplikacja umożliwia również: wizualizację tygodniową histogramów, zmianę jednostek (na metryczne lub wg brytyjskiego systemu miar) oraz export i import danych. Ograniczeniem w darmowej wersji aplikacji jest możliwość utworzenia jedynie 50-ciu rekordów. Dla dalszego użytkowania aplikacji należy, więc ściągnąć wersję płatną bądź też okresowo kasować najstarsze zapiski.  Aplikacja dostępna jest jedynie w wersji anglojęzycznej.

Aplikacja dostępna na system iPhone OS do pobrania z App Store