Karmienie_z_piersi BabyEye_

Karmienie piersią w miejscu publicznym w Polsce

Prawdopodobnie niektórym mamom zdarzyło się kiedyś karmić piersią w miejscu publicznym. Być może w takiej sytuacji poczułaś się niezbyt komfortowo, a być może jesteś osobą na tyle pewną siebie, że miejsce, w którym karmisz piersią nie ma dla Ciebie żadnego znaczenia. Czy zatem można bez żadnych przeszkód karmić w miejscach publicznych? Spróbujemy przyjrzeć się temu zagadnieniu w niniejszym artykule.

Miejsce publiczne

Definicja miejsca publicznego

Aby rozpocząć dyskusję na temat karmienia piersią w miejscach publicznych, koniecznym będzie zdefiniowanie sobie, czym jest miejsce publiczne. Jak to zwykle bywa w naszych przepisach, polskie prawo nie jest zbyt jednoznaczne w określeniu tego, co to jest miejsce publiczne. Znajdziemy tu kilka sformułowań, które wydają się być bardzo zbliżone, jak np.: przestrzeń publiczna, miejsce użyteczności publicznej, miejsce użytku publicznego lub (w tym przypadku zdefiniowany w przepisach budowlanych) budynek użyteczności publicznej. Dla dalszych potrzeb naszego artykułu, możemy się oprzeć na definicji (choć ogólnej, to jednak definicji), wyrażonej w jednym z wyroków Sądu Najwyższego (z 1971 roku, VKRN 219/71, OSNPG 1972, nr 2, poz. 25) gdzie wskazano, że miejscem publicznym będzie każde miejsce o dostępie dla bliżej nieokreślonej liczby osób.

Przykłady miejsc publicznych

Co to oznacza w praktyce? Ano oznacza to, że miejscem publicznym będzie każda przestrzeń, która nie jest odpowiednio zabezpieczona przed dostępem dla osób innych niż konkretnie określone. Jako miejsce publiczne w odniesieniu do naszego zagadnienia, możemy więc wyszczególnić: place, skwery, zieleńce, parki, ulice, drogi, plaże, inne miejsca rekreacji i wypoczynku, tereny szkolne, dworce, lotniska, sklepy, galerie i tak dalej…i tak dalej. Widzimy tu, że z karmieniem w miejscu publicznym zetkniemy się praktycznie zawsze wtedy, gdy nie robimy tego albo u siebie w mieszkaniu albo w wydzielonym zamykanym pomieszczeniu.

Karmienie piersią w miejscu publicznym

Czy prawo Cię chroni?

W Polsce nie znajdziesz Ustawy o karmieniu piersią ani też żadnego Rozporządzenia, które wyraźnie stwierdza, że możesz lub nie możesz karmić piersią w miejscu publicznym (a są kraje, w których wprowadzono specjalne przepisy dotyczące karmienia piersią). Matki karmiące naturalnie w miejscach publicznych są jednak u nas chronione od 2010 roku prawem unijnym. Ochronę taką daje „Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania”, która zakazuje nierównego traktowania osób ze względu na ich płeć, a jak wiemy karmienie piersią to czynność, którą może wykonywać tylko kobieta (czyli uzasadnienie jak zwykle troszkę „na około”, ale ważne, że skuteczne). Dodatkowe przepisy, które pośrednio będą Ci służyć za ochronę to Ustawa z 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka oraz (przyjęta przez Polskę) Konwencja o Prawach Dziecka w połączeniu ze stanem aktualnej wiedzy medycznej (działać tu będzie ochrona dla dzieci do 6 miesiąca, jako dzieci wymagających karmienia naturalnego). Powyższe przepisy, jako właściwe do interpretacji w zakresie karmienia w miejscach publicznych, wskazane zostały również w 2016 roku w oficjalnym oświadczeniu Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

Inne interpretacje

Jak to zwykle bywa, są również i przeciwnicy karmienia piersią w miejscach publicznych. Jako kontr-przepis podawana jest tu bardzo często Ustawa Kodeksu Wykroczeń z 1971 roku. W Rozdziale 16 wskazanej ustawy, mowa jest bowiem o wykroczeniach przeciwko obyczajności publicznej, pod którą podciągane jest karmienie piersią (w aspekcie nagiej piersi wystawianej na widok publiczny). Za tak nieobyczajny wybryk w postaci ukazania intymnych części ciała, przeciwnicy karmienia publicznego domagają się nałożenia odpowiedniego mandatu (po zawiadomieniu policji lub straży miejskiej).

Podsumowanie

Pomimo stanowiska przeciwników karmienia piersią w miejscach publicznych powołujących się na przepisy, interpretacja aktu karmienia piersią, jako czynu siejącego zgorszenie, wydaje się nam jednak niewłaściwa. Nie znaleźliśmy również w dostępnych nam źródłach informacji o tym, że przedstawiciel jakiejkolwiek służby mundurowej zdecydowałby się w takim przypadku karać kogokolwiek mandatem. Z pewnością jednak, w sytuacji gdyby matka karmiąca została wyproszona z jakiegoś obiektu (handlowego, rekreacyjnego czy sportowego), mogłaby dochodzić odszkodowania od właściciela takiego obiektu za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ostatecznie, wydaje się więc, że karmienie piersią w miejscach publicznych nie jest obecnie problemem koniecznym do uregulowania prawnie. Bardziej znaczącym będzie tu to, czy matka karmiąca czuje się w takiej sytuacji komfortowo oraz czy przyzwolenie społeczne w tej kwestii winno ją w ogóle interesować. To, pozostawiamy jednak tylko i wyłącznie do decyzji mam karmiących piersią.

Posty powiązane: darmowa aplikacja dla mam karmiących umożliwiająca prowadzenie w prosty sposób dziennika karmienia piersią.
  • Basia

    Ja to karmię tak jak mi pasuje, przyznam się, że czasem tak trzeba. Nie wiem jak samotne matki miały by nie chodzić na zakupy lub pozwolić, aby dzieci byłī głodne 🙁

    • I słusznie 🙂 Pewność siebie to jedna z cech, która sprawia, że jest po prostu łatwiej :). Pozdrawiamy