Jak widzi dziecko_BabyEye.pl_main_I

Dowiedz się dokładnie jak widzi małe dziecko – część I

Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się pomyśleć przez chwilę: jak widzi Moje dziecko? To prawdopodobnie jesteś osobą, dla której napisaliśmy tę publikację. Jak wygląda świat dziecka w pierwszych dniach od przyjścia na świat, a jak po pierwszym tygodniu czy miesiącu? Czy już mnie poznaje?…Czy widzi, że się uśmiecham?…Czy wie jaki kolor włosów ma Mama a jaki Tata? W tym cyklu artykułów (a będą trzy części) postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

CZĘŚĆ PIERWSZA: WSTĘP

Trochę teorii na temat widzenia dzieci i dorosłych

Widzenie

Baby Eye_pl_oko_partOko ludzkie jest jak skomplikowana maszyna i nie sposób opisać zachodzących w nim wszystkich procesów w tym krótkim artykule. Przyjmijmy jednak skrótowo, że aby oko mogło widzieć potrzebne jest światło oraz, że fotony (czyli najmniejsze cząstki elementarne, z których składa się światło) mają do pokonania trudną drogę w oku: począwszy od rogówki, przez soczewkę, ciało szkliste (wypełnienie gałki ocznej) aż do siatkówki, która w swojej funkcji przypomina element światłoczuły w kamerze. W siatkówce fotony zostają zamienione na impulsy elektryczne i przesyłane do mózgu. Obraz, który widzimy w rzeczywistości to interpretacja impulsów elektrycznych docierających do kory wzrokowej w mózgu.

Widzenie przez dzieci wymaga czasu

W powyższym akapicie staraliśmy się opisać podstawowe informacje z zakresu widzenia. Czy są one proste i zrozumiałe dla każdego rodzica? Bardzo możliwe, że nie (ponieważ pominięto tu wiele szczegółów) …ale ten krótki opis podsuwa dość oczywisty wniosek, a mianowicie: żeby cały proces mógł zostać przeprowadzony bez zniekształceń i zakłóceń, to wszystkie elementy oka biorące udział w procesie widzenia, muszą być dobrze rozwinięte i wykształcone. Domyślamy się więc, że na to zarówno nasze dziecko jak i my rodzice, musimy trochę poczekać.

Główne różnice w widzeniu przez dzieci i dorosłych

Jednym z parametrów jakie są używane do opisywania różnic w widzeniu dzieci i dorosłych to kontrastowość (ang: Contrast Sensivity Function). Kontrastowością można by nazwać zdolność do rozróżniania obiektów i kształtów w zależności np. od wielkości danego obiektu. Funkcja ta u dzieci po urodzeniu jest na dużo niższym poziomie niż u dorosłych osób, stąd też efektem jest to, że noworodki nie potrafią wyodrębniać drobnych detali i szczegółów w widzianym obrazie oraz to, że aby zobaczyć np. duże obiekty, obiekty te muszą być mocno skontrastowane.

Kolejną cechą porównawczą mogłaby być umiejętności rozróżniania kolorów. W tym jednak przypadku, dostępne źródła nie dają jednoznacznej odpowiedzi czy oko noworodka nie potrafi widzieć kolorów czy też widzi je, lecz jego mózg nie potrafi zinterpretować różnic kolorystycznych (zainteresowanym polecamy materiały o „Categorical Perception”). Z tych samych względów co w przypadku kontrastowości, można więc stwierdzić, że na rozróżnianie poszczególnych kolorów (bądź ich prawidłową interpretację) nasze pociechy również potrzebują odrobiny czasu.

Ostatnim elementem, o którym warto tu wspomnieć jest z pewnością widzenie peryferyjne. Ciekawym zdaje się być fakt, że badania naukowe lat 90-tych wspierały tezę, że niemowlaki widzą peryferyjnie a to za sprawą dużo gorzej rozwiniętej części oka odpowiedzialnej za widzenie centralne. Dokładna analiza reakcji dzieci na przedmioty prezentowane centralnie i obwodowo niestety pozostawiała wiele zastrzeżeń i rezultaty okazały się niejednoznaczne. Stąd też, są również liczni naukowcy, którzy utrzymują, że dzieci po urodzeniu mają mniejsze pole widzenia niż dorośli (porównywane niekiedy do widzenie tunelowego).

Ciąg dalszy nastąpi… [drugą część artykułu znajdziesz TUTAJ].

 

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami optometrii z  Salonu Dobry Optyk z Wrocławia, specjalizującym się również w badaniu wad wzroku u dzieci. Optometryści Ci, na co dzień przeprowadzają pomiary parametrów układu wzrokowego, stąd też informacje zawarte w niniejszym artykule są przekazem uwzględniającym także odniesienie praktyczne.

 

Podobne posty: Aplikacja symulująca obrazy widziane przez małe dzieci: BabyEye Symulator.