bicie serca dziecka

Usłyszeć bicie serca dziecka, będąc jeszcze w ciąży

Żeby usłyszeć głos swojego dziecka, każdy rodzic musi cierpliwie odczekać długie dziewięć miesięcy. Są jednak odgłosy, które możesz usłyszeć dużo wcześniej. Pierwsze sygnały dźwiękowe, jakie wysyła Wasza pociecha do odgłos bicia jej małego serca. Czy to prawda, że można usłyszeć lub poczuć bicie serca dziecka już po kilku tygodniach ciąży? 

Serce płodu

Podstawowe zadanie serca

Kto pamięta jeszcze lekcje biologii ze szkoły, z pewnością mógłby wyrecytować nam wzorcową definicję opisującą serce oraz jego budowę. Dowiedzielibyśmy się wówczas, że serce jest głównym elementem układu krwionośnego oraz, że jest ono zbudowane z przedsionków i komór. Nie wnikając w szczegóły, wiemy również, że zadaniem serca jest przepompowywanie krwi a więc działa ono jak główna pompa naszego organizmu. Przepompowywanie krwi odbywa się na zasadzie krótkotrwałych skurczów a następnie rozkurczania tkanki mięśniowej, z której zbudowane jest serce.

Serce dziecka jeszcze nienarodzonego

Jak każdy inny narząd, serce również kształtuje się stopniowo wraz z rozwojem płodu. Dostępne źródła podają 4 lub 5 tydzień ciąży jako okres, w którym możemy mówić o sercu płodu (które oczywiście w tej fazie nie jest w pełni funkcjonalne, ale potrafi już pompować). W kolejnych tygodniach następuje podział serca na poszczególne komory oraz wykształca się układ krwionośny. Przyjmuje się również, że standardowo około 14 tygodnia ciąży, rodzice będą mogli z pomocą ultrasonografu zobaczyć malutkie serce płodu w brzuchu matki.

Kiedy możesz usłyszeć serce

Dlaczego serce słychać

Podczas skurczu i rozkurczania się serca, przepompowywana jest krew. W wyniku tych ruchów pompujących powstają efekty dźwiękowe (analogicznie jak w przypadku dźwięków emitowanych przez każdą inną pompkę). Efekty te nazywane są przez nas potocznie biciem serca lub też uderzeniami serca (w badaniach osłuchowych natomiast, mówi się o tonach serca). Jak się łatwo domyśleć, to na ile głośne będą to dźwięki wynikać będzie głównie z gabarytów serca, natomiast prędkość bicia serca w efekcie wynikać będzie z tego, ile krwi ono przetłacza.

Bicie serca dziecka w łonie matki

To, kiedy możemy usłyszeć bicie serca płodu, zależy przede wszystkim od tego, jakich narzędzi użyjemy. Dostępne źródła podają, że stosując na przykład stetoskop, bicie serca będzie słyszalne w 18 tygodniu ciąży. Jeśli jednak do tego celu wykorzystamy badanie dopplerowskie (USG Dopplera), to serce płodu będzie można usłyszeć nawet od 10 tygodnia ciąży. Ilość uderzeń serca płodu w momencie wykształcenia się serca (tj. w ok. 4-5 tygodniu ciąży) będzie zbliżona do ilości uderzeń serca matki, ale zaraz po tym, z tygodnia na tydzień, prędkość ta zacznie gwałtownie wzrastać. Częstotliwość uderzeń serca w okresie całej ciąży podlega oczywiście pewnym fluktuacjom, lecz począwszy od około 10 tygodnia przed porodem, można przyjąć, że bicie serca dziecka w łonie matki będzie prawie dwa razy szybsze w porównaniu do bicia serca zdrowej dorosłej osoby.

Ciekawostka

W Stanach Zjednoczonych przez wiele lat przeplatała się przez życie popularna teoria, że bicie serca płodu jest różne w zależności od płci. Jeśli wyczuwalne tętno w łonie matki, przekraczało 140 uderzeń na minutę to znaczyło to, że prawdopodobnie urodzi się dziewczynę, tętno niższe oznaczało wysokie prawdopodobieństwo urodzenia chłopca. Dopiero era rozwoju i zastosowania ultrasonografii do badania płodu na przełomie lat 80 -tych i 90 -tych, umożliwiła przeprowadzenie szczegółowych analiz w tym zakresie. Wszystkie badania potwierdziły brak związku pomiędzy częstotliwością bicia serca a płcią dziecka. A przekonania? ……Cóż, jak to przekonania, w wielu amerykańskich domach, pozostały do dziś.

Dla zainteresowanych polecamy nasze recenzje aplikacji mobilnych przeznaczonych do obserwacji i odsłuchiwania bicia serca dziecka w łonie matki.
  • takitammotyl

    Dwie ciąże za mną i przyznam, że moment gdy pierwszy raz w gabinecie ginekologicznym słyszysz bicie serca dziecka jest mega wyjątkowy. Pozdrawiam serdecznie !