500plus

500 plus! Czy koniec sierpnia to ostatnia szansa?

Każdy rodzic w Polsce z pewnością słyszał o rządowym programie „Rodzina 500 plus”. Program działa już rok, ale czy na pewno każdy z nas zna założenia tego programu? Koniec sierpnia często w medialnym szumie określany jest „ostatnim dniem na złożenie wniosku dla zachowania ciągłości świadczenia z 500+”. Ale co to właściwie oznacza….? W dzisiejszym wpisie przypomnimy krótko podstawowe założenie dotyczące okresów przyznawania świadczenia i terminów składania wniosków, tak, aby upewnić Cię w przekonaniu, że masz jeszcze czas na złożenie wniosku dla otrzymania wsparcia finansowego na dziecko.

Uznanie świadczenia w programie 500+

Składanie wniosków

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z założeniami programu, wniosek o przyznanie świadczenia 500 plus musi być składany rok do roku. Jednym z powodów jest fakt, że finansowe wsparcie dla dziecka, przyznawane jest w oparciu o kilka czynników, z których część może być zmienna w czasie (tj. np. sytuacja materialna rodziny w przypadku posiadania jednego dziecka).

Na ile przyznawane jest świadczenie

Pomimo, że świadczenie wsparcia finansowego należne jest rodzicom lub opiekunom dzieci, które nie ukończyły osiemnastego roku życia to program zakłada uznawanie świadczeń w podziale na roczne okresy czasu. Oznacza to, że w każdym rocznym okresie musisz wykazać, że takie świadczenie powinno być również i Tobie przyznane. „Okres roczny” w tym przypadku nie jest jednak liczony zgodnie z początkiem roku kalendarzowego. Prawo do świadczenia 500+ przyznawane jest na okres od 1 października do 30 września każdego roku.

Czas uznania świadczenia zależy od terminu złożenia wniosku

Ciągłość świadczenia w 500 plus

Jeśli jesteś rodzicem, który już korzysta ze świadczenia z tytułu programu 500+ to pewnie zależałoby Ci na tym, aby kontynuować udział w programie. Zgodnie z powyższym, dla nieprzerwanej kontynuacji pozyskiwania świadczeń koniecznym jest, aby złożyć wniosek przed upływem końca października, tj. miesiąca, w którym rozpoczyna się kolejny rok świadczeń. Jeśli złożysz wniosek później, wówczas w świadczenia zostaną Ci przyznane dopiero od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Ale przecież wszędzie mowa jest o końcu sierpnia…

Ciągłość uzyskiwanych wypłat z tytułu świadczenia

Tak, z uwagi na ilość rozpatrywanych wniosków, możliwym jest złożenie Twojego wniosku począwszy już od 1 sierpnia bieżącego roku. Jeśli złożysz wniosek na kolejny rok korzystania ze świadczeń do końca sierpnia, wówczas wypłata świadczenia za październik nastąpi nie później niż do końca października – a więc zachowasz ciągłość wypłat. Nie oznacza to jednak, że jeśli Twój wniosek wpłynie we wrześniu to ominie Cię świadczenie za październik. Nic podobnego, jednakże wypłata za ten okres zostanie Ci przekazana o miesiąc później. Poniżej przedstawiono zestawienie kilku przykładów:

Termin złożenia wniosku Przyznanie świadczenia Wypłata świadczenia
Do 31 sierpnia Październik Do końca października
Do 30 września Październik Do końca listopada
Do 31 października Październik Do końca grudnia
Do 30 listopada Listopad Do końca stycznia kolejnego roku
Do 31 grudnia Grudzień

Jak widać w powyższej tabeli, aby otrzymać świadczenia od początku nowego okresu musimy złożyć wniosek do końca października. W takim przypadku, wypłata wpłynie na nasze konto nie później niż do końca grudnia – oczywiście z uwzględnieniem zaległych miesięcy biegnących od daty przyznania świadczenia (w tym przypadku będzie to suma kwot za październik, listopad oraz grudzień).

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że uspokoiliśmy nieco rodziców, którzy nie mieli okazji złożenia wniosków do końca sierpnia. Wasze świadczenia nie przepadają. Aby nie ulegać nurtom szumu medialnego, sugerujemy czerpać wszystkie szczegóły na temat programu 500+ bezpośrednio u źródeł, a więc na przykład ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dużą część istotnych wiadomości znajdziecie również w informatorze, który znajduje się pod tym linkiem.